Lãi Suất Ngân Hàng ACB Cập Nhật Mới Nhất Tháng 5/2021

2 lượt xem

Lãi suất ngân hàng ACB luôn luôn thay đổi theo từng thời điểm trong năm. Chính vì thế mà khi bạn muốn gửi tiết kiệm hay vay vốn tại ngân hàng Á Châu (ACB) thì cập nhật lãi suất là điều cần thiết. Trong bài viết này westernbank.vn sẽ cập nhật lãi suất ACB mới nhất bao gồm lãi suất tiền gửi tiết kiệm và lãi suất vay vốn!

Lãi suất ngân hàng ACB cập nhật mới nhất
Lãi suất ngân hàng ACB cập nhật mới nhất

Vài nét về ngân hàng ACB

Ngân hàng ACB tên đầy đủ là Ngân hàng TMCP Á Châu (tên giao dịch bằng tiếng Anh: Asia Commercial Joint Stock Bank) chính thức hoạt động vào 4 tháng 6 năm 1993 và hiện nay mà một trong các ngân hàng tốt nhất tại Việt Nam.

Với tiêu chí luôn mang lại sự trải nghiệm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, ACB luôn nâng cao chất lượng của nhân viên và dịch vụ với quy mô ngày càng lớn, bao gồm:

 • Hơn 350 chi nhánh, phòng giao dịch
 • Hơn 11.000 máy ATM
 • 850 đại lý Western Union trên toàn quốc
 • 9.000 nhân viên làm việc

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ACB

Thông tin sản phẩm gửi tiết kiệm ngân hàng ACB:

 • Kỳ hạn gửi: Công bố theo từng thời kỳ (từ 1 tháng đến 36 tháng).
 • Loại tiền gửi: VND, USD.
 • Số tiền gửi tối thiều: 1.000.000 đồng/ 100 USD.
 • Lãi suất: Tương ứng với mức gửi và kỳ hạn gửi tại thời điểm gửi.
 • Cách thức trả lãi: Lãi trả trước, hàng tháng, hàng quý, cuối kỳ.

Nói chung lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ACB không có sự biến động lớn giữa các kỳ hạn gửi, chỉ vào khoảng 0,1 – 0,2%. Đối với các sản phẩm khác nhau thì lãi suất tiết kiệm ACB mới nhất tháng 11/2020 như sau.

Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Có Kỳ Hạn Truyền Thống

Theo đó:

 • ACB áp dụng mức lãi suất tiền gửi chung 0,2%/năm cho tất cả các mức tiền gửi với kì hạn 1 – 3 tuần.
 • Tiếp theo, với các khoản gửi tiết kiệm ACB có kỳ hạn 1 – 12 tháng áp dụng mức lãi suất tiền gửi ACB là 3,4%/năm đến 3,8%/năm cho kỳ hạn 1 – 3 tháng và 4,9%/năm – 5,7%/năm đối với kỳ hạn 6 – 12 tháng.
 • Kế đó, đối với kỳ hạn 15 tháng – 36 tháng ACB áp dụng mức lãi suất là 6,3%/năm.
 • Lãi suất ngân hàng ACB với tiền gửi tiết kiệm cao nhất là 6,6%/năm với kì hạn 13 tháng.
Kỳ hạn Lãi cuối kỳ (%/năm) Lãi tháng (%/năm)  Lãi trả trước(%/năm) 
<200 200 <500 500 <1 tỷ 1 tỷ <5 tỷ 5 tỷ <10 tỷ >= 10 tỷ <200 200 <500 500 <1 tỷ 1 tỷ <5 tỷ 5 tỷ <10 tỷ >= 10 tỷ <200 200 <500 500 <1 tỷ 1 tỷ <5 tỷ 5 tỷ <10 tỷ >= 10 tỷ
1 – 3 tuần 0,2
1 Tháng 3,40 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,35 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
2 Tháng 3,60 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,55 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,50 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
3 Tháng 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
6 Tháng 4,90 5,10 5,15 5,20 5,25 5,30 4,85 5,05 5,10 5,15 5,20 5,25 4,75 4,95 5,00 5,05 5,10 5,15
9 Tháng 5,10 5,20 5,25 5,30 5,35 5,40 5,00 5,10 5,15 5,20 5,25 5,30
12 Tháng 5,70 5,80 5,85 5,90 5,95 6,00 5,50 5,60 5,65 5,70 5,75 5,80 5,35 5,45 5,50 5,55 5,60 5,65
13 Tháng 6.60 (1) 6,35 (2)
15 Tháng 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05
18 Tháng 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
24 Tháng 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90
36 Tháng 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75

Chú ý:

 • (1): Đối với khoản gửi từ 30 tỷ trở lên: Lãi suất là 7,40%/năm (Lãi cuối kỳ).
 • (2): Đối với khoản gửi từ 30 tỷ: Lãi suất là 7,10%/năm (Lãi tháng).

Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Đại Lộc

Kỳ hạn (tháng) Lãi cuối kỳ (%/năm) Lãi tháng (%/năm)
200

đến <500

500

< 1 tỷ

1 tỷ

< 5 tỷ

5 tỷ

< 10 tỷ

>=

10 tỷ

200

<500

500

< 1 tỷ

1 tỷ

< 5 tỷ

5 tỷ

<10 tỷ

>=

10 tỷ

Hội viên Đồng, Bạc, Titan
6 5,10 5,15 5,20 5,25 5,30 5,05 5,10 5,15 5,20 5,25
12 5,80 5,85 5,90 5,95 6,00 5,60 5,65 5,70 5,75 5,80
Hội viên Vàng, Kim Cương
6 5,30 5,35 5,40 5,45 5,50 5,25 5,30 5,35 5,40 5,45
12 5,90 5,95 6,00 6,05 6,10 5,70 5,75 5,80 5,85 5,90

Lãi Suất Tiền Gửi Tiết Kiệm Phúc An Lộc

Kỳ hạn (tháng) Lãi cuối kỳ (%/năm) Lãi tháng (%/năm)
<200 200 <

500

500 < 1 tỷ 1 tỷ <5 tỷ 5 tỷ<10 tỷ >=10 tỷ <200 200 < 500 500 <1 tỷ 1 tỷ <5 tỷ 5 tỷ<10 tỷ >=10 tỷ
3,60 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70            
3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85
5,10 5,30 5,35 5,40 5,45 5,50 5,05 5,25 5,30 5,35 5,40 5,45
12 5,80 5,90 5,95 6,00 6,05 6,10 5,60 5,70 5,75 5,80 5,85 5,90
18  6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Lãi Suất ACB Tiền Gửi Tích Lũy Thiên Thần Nhỏ – Thành Tài – An Cư Lập Nghiệp

Kỳ hạn Lãi suất VND (%/năm)
12, 24, 36 Tháng 4,00

Lãi Suất Tiết Kiệm ACB Tích lũy Tương Lai

Kỳ hạn 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 60 tháng
Lãi cuối kỳ 5,70 6,30 6,30 6,30 6,30

Lãi Suất Tiết Kiệm ACB Với Hình Thức Online

Khách hàng gửi tiền tại ACB theo từng kỳ hạn nhất định. Lãi cuối kỳ (%/năm); (đơn vị: triệu VND).

Mức gửi/ Kỳ hạn 1 – 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng
< 200 0,20 3,60 3,70 3,90 5,30 5,30 5,90
>= 200 trở lên 0,20 3,70 3,80 5,40 5,40 6,00

Lãi Suất ACB Tiền Gửi Không Kỳ Hạn

Số dư cuối ngày TKTT – Tiết kiệm không kỳ hạn Tài khoản Thương Gia Tài khoản Ưu Tiên Tài khoản kinh doanh trực tuyến – eBIZ Tài khoản Lương ACB Employee Banking Tiền gửi Đầu tư Trực tuyến
ECO ECO PLUS
<5 0
5 < 50 0,05 0,10 0,10 0 0,05 0,05 0,05 0,20
50<100 0,05 0,10 0,10 0 0,05 0,05 0,05 0,20
100 < 1 tỷ 0,05 0,10 0,20 0 0,05 0,05 0,05 0,20
1 tỷ trở lên 0,05 0,10 0,20 0 0,05 0,05 0,05 0,20

Trên đây là một số lãi suất tiết kiệm ACB, Ngoài ra nếu khách hàng muốn tìm hiểu về tất cả các sản phẩm và lãi suất ngân hàng ACB thì có thể tra cứu tại ĐÂY.

Quy Định Chung Về Lãi Suất Tiết Kiệm ACB

Ngoài những khoản lãi suất đã được quy định trên ra thì ACB cũng có những quy định sau khi khách hàng gửi tiền tại đây:

 • Lãi suất rút trước hạn USD: 0.00%/năm.
 • Theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước thì khách hàng muốn rút tiền trước hạn phải thông báo trước ít nhất 1 ngày. Nếu chi nhánh của ACB đáp ứng được thì có thể chi trả cho khách hàng ngay.
 • Nếu khách hàng mở TTK và rút tiền chỉ trong vòng 2 ngày làm việc thì sẽ bị thu phí kiểm đếm.
 • Nếu khách hàng mở TTK và rút tiền chỉ trong vòng 7 ngày thì sẽ không được hưởng lãi.
Những quy định về lãi suất tiền gửi ở ACB
Những quy định về lãi suất tiền gửi ở ACB

Xem thêm: vay thế chấp ngân hàng ACB

Cách Tính Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm ACB

Bạn đang băn khoăn khi gửi tiền vào ngân hàng ACB thì cách tính lãi suất là như thế nào? Hiện tại thì ACB đang tính lãi suất của các sản phẩm tiền gửi dưới 2 dạng là:

 • Lãi gửi tiền có kỳ hạn.
 • Lãi gửi tiền không có kỳ hạn.

Mỗi loại lãi này thì có cách tính khác nhau, và dưới đây là cách tính lãi suất tiết kiệm ACB chuẩn nhất.

Cách Tính Lãi Suất Tiết Kiệm ACB Có Kỳ Hạn

Khi khách hàng gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng ACB thì lãi được chia theo lãi cuối kỳ, lãi quý hoặc lãi theo tháng. Công thức tính lãi suất ngân hàng ACB có kỳ hạn như sau:

Lãi suất gửi theo tháng:

Tiền lãi tháng = số tiền gửi x lãi suất (%/ tháng)

Lãi suất gửi theo quý:

Tiền lãi theo quý = Số tiền gửi x lãi suất (%/quý)

Lãi suất cuối kỳ:

Tiền lãi = số tiền gửi x lãi suất (%/năm)

Cách Tính Lãi Suất Tiết Kiệm ACB Không Có Kỳ Hạn

Lãi suất ngân hàng ACB không kỳ hạn tức là không có thời gian cố định và khách hàng có thể rút tiền ra lúc nào cũng được mà không cần báo trước. Chỉ cần khách hàng ra chi nhánh của ACB và làm theo hướng dẫn của giao dịch viên là được.

Công thức tính lãi suất tiết kiệm ACB không có kỳ hạn là:

Lãi = (Số dư x lãi suất x số ngày thực gửi)/ 360.

Có Nên Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng ACB Không?

Gửi tiết kiệm tại ngân hàng ACB có an toàn không? Có nên gửi tiết kiệm tại ACB không? Đây là một số câu hỏi mà khách hàng rất hay thắc mắc khi có dòng tiền nhàn rỗi và muốn gửi tiết kiệm ngân hàng. Và dưới đây là tất cả các lý do vì sao bạn nên gửi tiết kiệm tại ngân hàng ACB.

Lãi suất tiền gửi cao

ACB luôn nằm trong top những ngân hàng có mức lãi suất tiền gửi cao nhất, cụ thể tại thời điểm tháng 5/2021, lãi suất tiền gửi ACB đạt 6,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng đối với khoản gửi từ 1 – 5 tỷ. Kỳ hạn 1 tháng được áp dụng trong khoảng từ 3%/năm đến 3,2%/năm và 2 tháng được huy động với lãi suất 3,1%/năm đến 3,3%/năm, 6 tháng đang được triển khai với lãi suất từ 4,4%/năm đến 4,6%/năm, 12 tháng tiếp tục được duy trì từ 5,5%/năm đến 5,7%/năm.

Đây được xem là mức lãi suất tốt nhất trong thời điểm đại dịch Covid 19 như hiện nay.

Uy tín cao

ACB là một trong các ngân hàng uy tín nhất tại Việt Nam với nhiều giải thưởng như:

 • Top 10 doanh nghiệp tư nhân có mức lợi nhuận cao nhất.
 • Top 10 ngân hàng TM uy tín nhất nước ta được Việt Nam Report đánh giá.
 • Liên tục nằm trong Top các doanh nghiệp minh bạch nhất.

Do đó khách hàng có thể yên tâm khi gửi tiết kiệm tại ACB.

Hình thức gửi linh hoạt

ACB hỗ trợ nhiều hình thức gửi tiết kiệm linh hoạt như gửi tiết kiệm truyền thống tại quầy giao dịch, gửi tiết kiệm online …

Lãi Suất Vay Ngân Hàng ACB

Hiện tại thì ngân hàng ACB đang cung cấp các sản phẩm vay khác nhau là vay tín chấpvay thế chấp. Dưới đây là những thông tin về lãi suất ngân hàng ACB cho những khoản vay trên để bạn có thể cân nhắc, tham khảo và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho mình.

Lãi Suất Vay Thế Chấp Ngân Hàng ACB

Thời hạn cho vay Lãi suất cho vay
Nhóm tài sản đảm bảo 1, 2 Nhóm tài sản đảm bảo 3, 4
Ngắn hạn
Kỳ đầu tiên Đến 9,8 % Đến 11,00 %
Lãi suất cho vay ngày Đến 14,0 % Đến 15,0 %
Trung – dài hạn
Kỳ đầu tiên Đến 10,3 % Đến 11,5 %
Lãi suất cho vay ngày Đến 15,00 % Đến 16,00 %

Lãi Suất Vay Tín Chấp Ngân Hàng ACB

Sản phẩm Lãi suất cho vay
Lãi tính theo dư nợ ban đầu Lãi tính theo dư nợ giảm dần
Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống Đến 12,0 % Đến 22,0 %
Lãi suất cho vay ngày Đến 19,00 % Đến 22,0 %

Kết Luận

Bài viết trên của chúng tôi đã thông tin cho bạn về Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. Hi vọng bạn đã nắm được lãi suất của từng sản phẩm để có được lựa chọn phù hợp với bản thân.

Thông tin được biên tập bởi Western Bank – Website hỗ trợ vay trả góp lãi suất thấp nhất.

4.7/5 - (3 bình chọn)